”När du bara vill ha resultat.”

Out- och eller insourcing av hela funktioner

Vi bygger upp en säljorganisation som bearbetar din målgrupp utifrån dina specifikationer. Oavsett om din målgrupp är konsumenter eller företag så organiserar och leder vi säljuppdraget via de kanaler som är bäst för att nå målgruppen t ex telefon, online, bokade fysiska kundmöten eller fältförsäljning. Som din säljpartner vårdar vi ditt varumärke och når ut med ditt budskap på ett professionellt sätt.

Vi har utbildat i försäljning i 25 år och drivit operativ försäljning åt våra uppdragsgivare lika länge. Att lägga ut försäljningen på säljentreprenad är ett resultatfokuserat åtagande som ger ditt varumärke liv och konkreta siffror i orderboken medan du kan koncentrera dig på att utveckla och leverera din produkt eller tjänst.

Kundnöjdhet, effektivitet och intensitet är viktiga nyckeltal för oss när vi genomför och följer upp våra säljuppdrag.

Affärsnytta

Vi finns när du kanske själv vill men inte vet hur. Att bygga upp en säljavdelning kräver kunskap, tid och engagemang. Om du överlåter den delen till oss ger vi dig just det – kunskap, tid, engagemang och givetvis resultat. Du får regelbundna försäljningsrapporter under tiden som du själv kan fokusera på din kärnverksamhet. Du lämnar över ansvaret till oss för coachning, utveckling samt HR- och lönefrågor. Vi hjälper dig från ax till limpa.

Referens

Det stora telekombolaget anlitar hubbr på säljentreprenad för att sälja till privatkunder. Genom att planera säljinsatserna utifrån geografiska områden och kunskap om kundernas befintliga tjänster, skapas en effektiv bearbetning där vi kan göra kunden nöjd samtidigt som vi lyfter kunden till nya nivåer i företagets värdekedja. Ett intensivt säljarbete med kvalitet i kundmötet stärker både orderingång och ger nöjdare kunder.

Kontakta oss +46(0)8-458 61 00