”Med en av marknadens längsta erfarenhet och modernaste tänk erbjuder vi aktiv kreditvård med bästa resultat."

Johan Klavestrand, VD och Affärsområdeschef hubbr finance.

Fakturaservice

Faktura

Vi tar hand om hela er fakturahantering på ett effektivt och systematiskt sätt. Ni sänker era befintliga administrativa kostnader och frigör tid som ni kan lägga på att fokusera på kärnverksamheten. Antingen skickar du in fakturorna till oss i en datafil, genom att skapa dem direkt online, med mejl eller vanlig post. Därefter skapar vi fakturorna enligt en fakturamall utformad efter era önskemål och med er logotyp, samt skickar ut till era kunder. Vill du, tar vi emot och matchar alla betalningar från era kunder, redovisar och betalar ut till er.
I vårt smidiga verktyg för abonnemangsfakturering kan du också registrera och hantera abonnemang mot både företag och privatpersoner, exempelvis gymkort, prenumerationer och hyror av olika slag

Påminnelse

Fördelarna med att i stället anlita oss för påminnelsehantering är många. Förutom att du slipper all krånglig administration, kommer du dessutom att märka att betalningsviljan hos dina kunder ökar när påminnelsen har oss som avsändare.
Påminnelsen som kommer från oss får större tyngd eftersom du har kopplat in ett ombud. Vi vet att du tjänar på att låta oss hjälpa dig med att driva in dina obetalda fordringar medan du gör det du är bra på. Du kan ägna dig åt dina affärer, försäljning och fakturering av varor så ser vi till att påminna de kunder som inte betalar sina räkningar tid.
Genom några enkla knapptryckningar kan du via vår webbplats följa varje enskilt ärende eller hämta ut detaljerade rapporter och statistik dygnet runt.

Integration

Vi integrerar löpande våra tjänster med de affärs- och ekonomisystem som finns på marknaden. Du kan med en enkel knapptryckning koppla på våra tjänster. Snabbt och enkelt är du igång med marknadens modernaste fakturatjänster. Enkelt uttryckt kan man säga att i samband som fakturorna ska skrivas ut från ert faktureringssystem, går dom till oss som tar över servicen med utskrift, distribution och betalningsbevakning. Ni skapar fakturorna själva, men behöver inte bekymra er för hanteringen. Vi har även möjlighet att ta fram individuella anpassningar mellan system om så önskas.

Läs mer om hubbr finance
Kontakta oss +46(0)8-458 61 00

Reskontra

Med vår hjälp kan du effektivisera, snabba upp betalningsflödet och minska kundförlusterna. Du får total insyn över dina ärenden via vår webbtjänst eller helintegrerade reskontralösning. Vi bevakar automatiskt och prickar av när inbetalningar gjorts. Vår reskontratjänst synkar perfekt med ert existerande bokföringsprogram. Vid varje månadsskifte genereras en bokföringsfil som enkelt importeras in valfritt bokföringsprogram. En kundreskontrajournal och en läsbar rapport finns också tillgängliga i ert konto.

Genom webbgränssnittet har du hela dygnet tillgång till faktura-, reskontra-, och slutkundsuppgifter. Gränssnittet låter dig göra ändringar så som att lägga anstånd på fakturor, stoppa krav eller makulera fakturabelopp och avgifter. Behöver du fakturakopior, historik eller annan väsentlig information kring din reskontra finner du den enkelt genom en rad olika sorteringsmöjligheter.

Läs mer om hubbr finance
Kontakta oss +46(0)8-458 61 00

Inkasso

Det är viktigt att visa dina kunder att försenade eller uteblivna betalningar inte accepteras. Inkasso är i detta sammanhang ett mycket kraftfullt verktyg! Låt inte din kund utnyttja dig som bank eller smita undan från betalning! Med vår hjälp kan du effektivisera, snabba upp betalningsflödet och minska kundförlusterna.

Vi är experter på att hantera flera typer av inkassoprocesser, där varje tjänst utförs med erfarenhet och personligt engagemang. Med oss som samarbetspartner får du möjlighet att ägna mer tid åt din kärnverksamhet och känna dig trygg med att dina kunder bemöts på ett trevligt och professionellt sätt.

Om du har utlandskunder som inte betalar sina fakturor så kan vi, inom ramen för ett internationellt samarbete mellan inkassoföretag, erbjuda dig bästa möjliga service. Inkassoprocessen skiljer sig från land till land. I de flesta länder finns inte den summariska processen med fasta priser som vi har i Sverige. Det gör att priserna varierar kraftigt mellan olika länder. Vårt samarbete gör att vi kan erbjuda dig konkurrenskraftiga priser. Eftersom vi har kontakter i de flesta länder så kan du alltid vända dig till oss med din förfrågan.

Läs mer om hubbr finance
Kontakta oss +46(0)8-458 61 00

Fakturaköp

Fakturaköp är en tjänst som skapar omedelbar handlingskraft för ditt företag. Fakturaköp passar alla företag som säljer varor eller utför tjänster mot faktura. Vi sköter hantering och efterbevakning av dina fakturor och du får betalt på direkten. Det är snabbt, enkelt och flexibelt.

Tillsammans går vi igenom fakturaflödet och fastställer en limit som anpassas efter den förväntade faktureringen. Hos oss får ni en personlig kontakt som sköter hela ditt företags engagemang.

Så här går det till:

  • Ett rakt och tydligt avtal tecknas med oss.
  • Ditt företag bestämmer själv vilka fakturor som ska säljas och skickar dessa till oss.
  • Vi genomför en kredit- och leveranskontroll av fakturamottagaren och leveranser.
  • Vi sätter in ersättningen på ditt konto, ofta samma dag som vi får din faktura.
  • Vi skickar fakturan till din kund.

Du slipper lägga ned tid på administration kring hantering av fordringarna och får betalt direkt. Vi har kompetensen och systemstödet för att effektivt driva dessa fordringar.

Läs mer om hubbr finance
Kontakta oss +46(0)8-458 61 00

Juridiska tjänster

Våra affärsjurister har mångårig erfarenhet och med särskild inriktning mot tvistelösning och domstolsprocesser. Vi hjälper våra klienter att ta vara på möjligheterna och att minska riskerna, främst genom att vi ser över era rutiner för själva avtalsskrivandet samt även är er behjälplig med; upprättandet av Bolagsavtal, affärsavtal och att i övrigt vara ett bollplank till er dagliga verksamhet.

Vi förmedlar rättsskydd som innebär att du vid tvist kan åberopa rättsskyddsförsäkring!

Vid tvist bistår vi dig att nå en så fördelaktig lösning som möjligt. Finns det ingen möjlighet att slita tvisten utom rätta biträder vi er i tingsrätt och hovrätt.

Därutöver skall det vara enkelt och tryggt att vara kund hos oss. Av denna anledning erbjuder vi:

  • Processerfarna och förhandlingsvana jurister som sköter varje process med högsta effektivitet.
  • Personliga kontaktpersoner med hög tillgänglighet. Vår storlek möjliggör att vi kan erbjuda kunderna en stor tillgänglighet och goda personliga kontakter.
  • Stort kundengagemang. Förståelsen för kundens praktiska affärsverksamhet och dennes juridiska behov är central.
  • Full kontroll över kostnaderna. Som kund hos oss slipper du obehagliga överraskningar i form av oväntade fakturor. Vi jobbar allt som oftast med fast- och takprissättning.
  • Prestationsbaserad prissättning, även kallad success-fee, innebär att vi tar ett reducerat arvode i utbyte mot en procentuell andel av inkasserat kapital i provision vid vunnet mål eller efter träffad förlikning.
Läs mer om hubbr finance
Kontakta oss +46(0)8-458 61 00