Publicerad 10 februari, 2017

Trygg kundkontakt 2017

Vi på hubbr arbetar aktivt med att hålla hög kvalité på vår kundkontakt och kundkommunikation. Vi har därför åter igen blivit tilldelade Kontaktas Trygg Kundkontakt 2017:

”Kontakta gratulerar hubbr AB till utmärkelsen Trygg Kundkontakt 2017!

 Kontakta delar årligen ut Trygg kundkontakt, en utmärkelse för etiska kundkontakter och som vägleder konsumenterna/kunder till företag som arbetar med seriös kundservice och telefonförsäljning. 

Det är endast Medlemsföretag som lever upp till Kontaktas samtliga villkor som får utmärkelsen Trygg Kundkontakt. På Kontaktas hemsida kan konsumenter hitta en lista över alla de företag som lever upp till kraven och på så sätt försäkra sig om att det företag de varit i kontakt med är seriöst.

Märkningen reglerar att företagen följer föreningens stadgar, svensk lagstiftning, gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter och i verksamheten i allmänhet. Det ställs krav på schyssta villkor för personal, företagen ska erbjuda god arbetsmiljö och det ska alltid finnas minst en person som genomgått Kontaktas medlemsutbildning. Allt detta ska bolagen årligen bekräfta att de efterlever i en självdeklaration som granskas av Kontakta.” – www.kontakta.se