Publicerad 16 mars, 2017

hubbr förbereder sig för den nya dataskyddsförordningen

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) kommer att ersätta den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. GDPR innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter och tillhandahållande av information. För mer information om GDPR besök www.datainspektionen.se

För hubbr innebär de nya riktlinjerna granskning av IT-system och utbildning av personalstyrkan. hubbr har idag satt samman en ansvarig grupp som ska vara drivande i de kommande förändringarna. I det första steget kommer befintliga processer att kartläggas och eventuellt nya bearbetas fram.

Vi på hubbr ser positivt på den nya dataskyddsförordningen då den kommande certifieringen säkerställer för våra kunder att vi uppfyller de krav som ställs. Förordningen medför ökad transparens gentemot anställda och kunder och ställer höga krav på oss inom callcenterbranschen. Vårt arbete kommer att fortlöpa i samband med att de nya kraven tydliggörs.


Vid eventuella frågor kontakta:

Rebecca Masgård, Projektledare

Rebecca.masgard@hubbr.se

072 214 73 50