Publicerad 10 februari, 2017

hubbr contact tecknar avtal med Telge Energi

  • hubbr contact sluter avtal med Telge Energi
  • Efter lyckat pilotavtal under Q4 ingår hubbr ett tvåårigt avtal med Telge Energi kring försäljning av miljövänliga elabonnemang

hubbr tecknade i höstas ett pilotavtal med Telge Energi, efter genomförd pilot under fjärde kvartalet har parterna kommit överens om ett tvåårigt samarbetsavtal. hubbr kommer att utföra försäljningstjänster åt Telge Energi.

”Det är mycket glädjande att vi får fortsatt förtroende av Telge Energi att representera deras starka varumärke gentemot konsumenter. Då avtalets natur bygger på en stor del rörlig ersättning så gör vi bedömningen att samarbetet påverkar hubbrs omsättning i positiv riktning med 4-6 procent på årsbasis” säger Christian Paulsson, VD på hubbr.

hubbr contact har sedan 1988 arbetat med kundkommunikation och försäljning i nära samarbete med sina kunder. Idag erbjuder hubbr contact tjänster inom Sales Interaction, Kampanj och projektkommunikation, Cross-sell/Upsell, Digital kommunikation, Svarsservice och Inbound. hubbr contact erbjuder värdeskapande kundkommunikation i alla kanaler, i syfte att öka sina kunders försäljning och förbättra kundkontakten.

Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är hubbrs Certified Adviser och likviditetsgarant.

Läs mer om hubbr contact på: www.hubbr.se/tjanster/contact

 

För mer information kontakta:

Christian Paulsson, VD

E-post: christian.paulsson@hubbr.se

Telefon: 070-211 0010

 

Denna information är sådan information som hubbr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl. 15:29 CET.