Publicerad 26 maj, 2017

hubbr AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2016.

Årsredovisningen finns i sin helhet på hubbr hemsida www.hubbr.se

Revisorn har anmärkt på sen inbetalning av skatt & avgifter.


För vidare upplysningar:

Christian Paulsson, VD

08-458 61 00

christian.paulsson@hubbr.se

 

Viktig information: 

Denna information är sådan information som hubbr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2017 kl 16.00.