Publicerad 27 januari, 2016

Från Bra Röster till hubbr contact

hubbr fortsätter att utveckla och renodla verksamheten och sina affärsområden

I maj 2015 kom dåvarande Bra Röster in i hubbrkoncernen. Bra Röster består av två delar:

  • Marknadsundersökningar, går nu under bolagsnamnet hubbr research
  • Svarsservice, vars varumärke nu är hubbr StandBy

StandBy har i dag 3 telefonister på heltid som arbetar med Inbound: Telefonpassning, kundtjänst och ordermottagning. Dessa områden är inom vissa delar sammanfallande med hubbr contacts specialistområden. Av den anledningen kommer hubbr StandBy att förflyttas och bli en del av hubbr contact.

hubbr StandBy flyttas från fd Bra Röster till hubbr contact

I februari lämnar ansvarig affärsområdeschef för StandBy Christer Berglund över ansvaret till Madelene Sköld, affärsområdeschef för hubbr contact. Christer Berglund kommer då främst att fokusera på att utveckla hubbr research och Madelene Sköld kommer att interagera StandBy med hubbr contact. Förflyttningen kommer inte innebära några förändringar för säljare eller telefonister.