Vad kan vi stå till tjänst med?

hubbr: Årets byrå Telemarketing 2015!

hubbr blev under gårdagen tilldelade priset Årets byrå 2015 Igår höll Telia sin Inspiration Day med ett flertal samarbetspartners. Dagen innehöll inspirerande föreläsningar och under kvällen tilldelades priser till samarbetspartners ...

Maj 2016 26

Minska sjukfrånvaron – öka era vinster!

När en anställd blir sjukskriven för psykiska åkommor tar det ofta lång tid innan den anställde åter är i arbete. Tiden kostar också pengar – En anställd med en månadslön på 25.000 kr som är långtidssjukskriven kostar arbetsgivaren i snitt 100.000 kr per halvår.

Trivselbarometern

hubbr research har designat utvärderingsverktyget Trivselbarometern, baserad på Organisatorisk och social utvärdering, för att ni som företag på ett enkelt sätt ska kunna arbeta med och hantera organisatoriska och psykosociala riskfaktorer i er organisation. Verktyget är utformat i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).